Spesifikasyonlar

  • Oda içerisindeki tuzu, havalandırmayı, aydınlatmayı, sıcaklığı ve diğer özgün parametreleri özel ınırlarda tutacak geri besleme sistemli kuru tuz aerosol jeneratörü.
  • Tuz aerosolünün konsantrasyonunu kontrol eden optik sensör.
  • Duvarlar için tuz kaplama
  • Tavan ve yer için tuz kaplama
  • Konforlu sandalyeler
  • CD müzik sistemi
  • Video oynatmak için ekran (opsiyonel)
  • Aydınlatma sistemi
  • Dekoratif elemanlar (sarkıtlar ve dikitler)