Neden Tuz Odası?

Tuz Odası 4 hedefe etki eder:

  • Akciğerlerin ve solunum yollarının temizlenmesi
  • Cildin yenilenmesi
  • Antioksidan ve anti-aging
  • Kardiyovaskülar sisteme destek 

Tuz Odaları

Genellikle tuz odaları tek veya iki odalı olarak tasarlanırlar. Tek odalı sistemlerde halojeneratör hasta odasına yerleştirilir. İki odalı sistemlerde ise hasta odasından ayrı olarak halojenaratörün veya kontrol panelinin olduğu operatör odası bulunur. Hasta odasının yapısında hasta alma kapasitesi göz önüne alınmalıdır. Kişisel hijyen ve yeterli havalandırma için kişi başına 4 m3hacimden daha az ortam olmamalıdır. Odanın büyüklüğü konusunda ise bir sınırlama yoktur ancak en iyi verim aralığında olması için odanın 150 m3 den daha fazla hacimde olması önerilmemektedir.

Name danışmanlık sadece iki odalı sistemleri önermektedir. Sağlık personelinin prosedürü kontrol etmesi açısından bu tür sistemler daha uygundur. Sistemlerin teknik kapasiteleri hasta odasının -her bir bölüm kendi mikroklima ortamını sağlamak koşulu ile- bölümlerden oluşmasına olanak sağlar. 

Hasta odasındaki duvarlar, dekoratif elemanlarla birlikte, eşsiz bir teknoloji yardımıyla doğal tuz ile kaplanır. Tuz kaplı duvarlar estetik durmasının yanında ses yalıtımını, sıcaklığın ayarlanmasını, odadaki nemi ve aerosol ortamının bakterilerden arınmasını sağlar.

Hastanın bulunacağı oda genellikle aydınlatma, ses ve video sistemleri ile donatılır. Bu sebeple hastalar konforlu koltuklarda oturarak kendisi için hazırlanan bu odanın tadını çıkartabilir.

Hasta odasındaki tuz aerosolü halojeneratör aracılığı ile oluşturur. Jeneratör odanın tuz aerosolünü spesifik parametrelere göre ayarlayan geri besleme sistemine sahiptir. Tuz algılayıcı sensör hasta odasının içinde bulunur ve oda içindeki tuz konsantrasyonunu devamlı ölçerek prosesi yöneten jeneratörün kontrol paneline durumu bildirir. Oda içindeki tuz konsantrasyonu aşırı yükselmişse sensörden gelen sinyal yardımıyla jeneratör otomatik olarak kapanır. Tuz konsantrasyonu ayarlanan değerin altına düştüğü durumlarda ise jeneratörün çalışması devam ederken sinyal yardımı ile durum operatöre bildirilir.

  • Jeneratör
  • Konsantrasyon sensörü
  • Giriş fanı
  • Çıkış fanı
  • Aydınlatma üniteleri
  • Tasarım elemanları